Bernt Johan Collet er søn af kammerherre, hofjægermester, cand. polit. Harald Collet og havearkitekt Else f. Collett. Han blev den 31. december 1968 gift med fil. cand. Catharina Marie f. Löwegren. 

Bernt Johan Collet er uddannet Civiløkonom fra 1968 og uddannet som driftsleder på Næsgaard Agerbrugsskole, hvorefter han arbejdede i amerikansk erhvervsliv i flere år. Løbende har Bernt Johan Collet varetaget et stort antal tillids- og bestyrelsesposter bl.a. som formand for Civiløkonomerne og præsident for Det Internationale Økonomforbund.

I 1981 blev Collet medlem af Folketinget for det Konservative Folkeparti, og havde flere tillidsposter, før han i 1987 blev udnævnt til Forsvarsminister og senere dansk delegeret ved FN's generalforsamling 1989. Collet er medforfatter til Kilder til Danmarks Historie 1945-82 (1984) og til 13 værdier bag den danske velfærdsstat, (2007).

Galleri-billede #1Galleri-billede #2Galleri-billede #3Galleri-billede #4Galleri-billede #5Galleri-billede #6Galleri-billede #7Galleri-billede #8Galleri-billede #9Galleri-billede #10Galleri-billede #11Galleri-billede #12Galleri-billede #13Galleri-billede #14Galleri-billede #15Galleri-billede #16Galleri-billede #17Galleri-billede #18Galleri-billede #19Galleri-billede #20Galleri-billede #21Galleri-billede #22Galleri-billede #23Galleri-billede #24Galleri-billede #25