Produktionen af juletræer er særdeles skånsom overfor miljøet i forhold til produktion af almindelige landbrugsafgrøder. Jorden pløjes og harves ikke, og det skåner reder, harekillinger og fugleunger. Der accepteres også mere ukrudt, planter og blomster i juletræskulturen til glæde for fugle, insekter, ugler, agerhøns og harer.

Der tilføres juletræerne så få næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler som muligt – og langt færre end hvis man havde dyrket korn. Juletræer har et veludviklet rodnet, som i ned til 2 meters dybde hele året hindrer udvaskning af næringsstoffer.

Et andet vigtigt aspekt af juletræer er, at de er grønne året rundt, og derfor optager store mængder CO2. Faktisk optager et eneste juletræ ca. 10 kg. CO2 i sin levetid. Hos COLLET bliver til en reduktion på 50.000 ton CO2.

Galleri-billede #1Galleri-billede #2Galleri-billede #3Galleri-billede #4Galleri-billede #5Galleri-billede #6Galleri-billede #7Galleri-billede #8Galleri-billede #9Galleri-billede #10Galleri-billede #11Galleri-billede #12Galleri-billede #13Galleri-billede #14Galleri-billede #15Galleri-billede #16Galleri-billede #17Galleri-billede #18Galleri-billede #19Galleri-billede #20Galleri-billede #21Galleri-billede #22Galleri-billede #23Galleri-billede #24Galleri-billede #25Galleri-billede #26Galleri-billede #27Galleri-billede #28Galleri-billede #29Galleri-billede #30Galleri-billede #31