COLLET har igennem alle årene efterstræbt at producere juletræerne mest skånsomt for miljøet. Vi ser os selv som forvaltere og bevarer af en sårbar natur, og derfor ligger det os på sinde, at aflevere naturen i bedre stand end vi overtog den i.

Vi har igennem mange år etableret nye småsøer, remiser og småskove. Vi har også etableret store udyrkede arealer til gavn for dyr, fugle og insekter. Der er fritlagt vandløb, og senest er vi med i et stort naturgenopretningsprojekt om at genetablere Risby Å med slyng og bugtninger.

Ved dyrkningen af juletræer benytter vi leverandører, som i videst muligt omfang er certificerede, det kan fx være GlobalG.A.P. eller PEFC. Al opvarmning af vore bygninger foregår CO2-neutralt, og vi affaldssorterer og bortskaffer vores affald på optimal vis.

Galleri-billede #1Galleri-billede #2Galleri-billede #3Galleri-billede #4Galleri-billede #5Galleri-billede #6Galleri-billede #7Galleri-billede #8Galleri-billede #9Galleri-billede #10Galleri-billede #11Galleri-billede #12Galleri-billede #13Galleri-billede #14Galleri-billede #15Galleri-billede #16Galleri-billede #17Galleri-billede #18Galleri-billede #19Galleri-billede #20Galleri-billede #21Galleri-billede #22Galleri-billede #23Galleri-billede #24Galleri-billede #25Galleri-billede #26Galleri-billede #27Galleri-billede #28Galleri-billede #29Galleri-billede #30Galleri-billede #31