COLLETs hovedkontor er beliggende på Lundbygaard Gods, hvis historie rækker tilbage til 13-hundredetallet. I 1661 tildelte kong Frederik d. III godset til Gøngehøvdingen. Han udførte under svenskekrigene heroiske bedrifter, der siden er blevet dramatiseret af folkekære Carit Etlar.

Efter at Svend Povlsen var gået konkurs, overtog Kronen igen godset, som i 1774 blev udskilt fra Det Sydsjællandske Ryttergodsdistrikt. I 1824 kom det til familien Collet, hvor nu 7. generation ejer godset. Den nuværende ejer er tidl. forsvarsminister, kammerherre, hofjægermester Bernt Johan Collet.

Museet huser en privat samling fra Forhistorisk Tid samt Ældre og Yngre Stenalder. Museets samling er udgravet af Hofjægermester Holger Collet, som sammen med en tilknyttet konservator gennemførte udgravninger af fund fra Maglemosekulturen, som delvis befandt sig på godsets jorder. Grupper fra organisationer med særlig arkæologisk interesse er velkomne Grundlovsdag om eftermiddagen efter forudgående telefonisk tilmelding.

Galleri-billede #1Galleri-billede #2Galleri-billede #3Galleri-billede #4Galleri-billede #5Galleri-billede #6Galleri-billede #7Galleri-billede #8Galleri-billede #9Galleri-billede #10Galleri-billede #11Galleri-billede #12Galleri-billede #13Galleri-billede #14Galleri-billede #15Galleri-billede #16Galleri-billede #17Galleri-billede #18Galleri-billede #19Galleri-billede #20Galleri-billede #21Galleri-billede #22Galleri-billede #23Galleri-billede #24Galleri-billede #25